| |

Zastavme čas

...aspoň na chvíľu, zdvihnime hlavy a obdivujme cit pre krásu a veľkú zručnosť našich predkov...