| |

Výlety na Slovensku

Slovensko, malá krajina v strede Európy, a predsa v mnohých ohľadoch tak veľká a jedinečná.
Vedeli ste, že naši predkovia postavili takmer 180 hradov a na Spiši môžeme navštíviť ten najväčší z nich, a to dokonca v celej Strednej Európe? A vyznamenali sa aj pri stavbe Dómu sv. Alžbety v Košiciach,  katedrálu tohto druhu by ste na východ od Košíc už márne hľadali, je totiž najvýchodnejšia na svete. V Levoči nás ohúri najvyšší gotický drevený oltár na svete a v Kremnici zas objavíme najstaršiu dodnes fungujúcu mincovňu. Príroda sa však taktiež nedá zahanbiť a ani trochu nezaostáva za zručnosťou majstrov a staviteľov, a tak máme na Slovensku takmer 6200 jaskýň, a o Slovenskom krase a  niekoľkých z nich vie vďaka UNESCO celý svet. Veď prečo by sme sa nepochválili, že práve my máme jednu z dvoch aragonitových jaskýň na svete ?
Tu je niekoľko príkladov z toho, čo ste chceli vidieť. Pridajme spolu ďalšie!


Pezinská zastávka na vínnej ceste

Slovenský Rím

Mlynárstvo na malom Dunaji

Poklady na Slovensku

Bojnické strašidlá a nielen to