| |

Stará (NAJ) Bratislava

Uvidíte miesto, kde postavili Bratislavčania najstaršiu radnicu na Slovensku, dozviete sa, ako a čím sa zabávali tam, kde dnes stojí najkrajší rokokový palác v meste, pochopíte, že celkom dobre sa dá bývať v najužšom dome v meste. Povieme si čo spôsobili františkánom najhoršie zemetrasenia a kam až siahala najväčšia povodeň, ktorá kedy zasiahla Bratislavu. Dozviete sa klebety o tom, že akej láske mesto vďačí za založenie najstaršej univerzity v Uhorsku. Toto všetko a mnoho ďalších NAJ o Bratislave a jej úlohe v histórii Slovenska.
Pešia prehliadka historickým centrom Bratislavy.

cca 2 hodiny
peši
1, do 3, malá skupina do 9, stredná do 19, veľká skupina do 50
celoročne