| |

Sprevádzanie firemných návštev

Prehliadky Bratislavy prispôsobené oblasti profesijného pôsobenia, či konkrétnym záujmom Vašej návštevy a v prípade zahraničných návštevníkov aj s odkazom na krajinu, z ktorej prichádza. Vo variáciách ktoré ponúkam pre všetkých návštevníkov mojej stránky – zo zameraním na historické centrum Bratislavy, alebo širšie centrum Bratislavy, či Bratislava mesto a hrad, dominanty Bratislavy, prípadne Bratislava a okolie. Tiež možné pripraviť aj výlety po Slovensku. Ponúkam v jazykových mutáciách – slovenská, anglická, nemecká.

podľa variácií
peši, autom, kombinovaná
1, do 3, malá skupina do 8
celoročne