| |

Sledujme ruku majstra

a obdivujme veľkosť ľudského ducha a jeho schopnosť pretaviť myšlienky, pocity a predstavy do umeleckého diela a s akou precíznosťou!