| |

Secesia v Bratislave

Pripomenieme si krásne obdobie nielen v architektúre, ktoré v krajinách Európy i Ameriky nadobúdalo rôznorodé mená - Secesia ale tiež aj L´Art Nouveau, Jugendstil, alebo ak chcete aj Modern Style. Tak, či tak, bola posledným univerzálnym výtvarným slohom, neskôr už nikdy nikto nevymyslel a ani sa nedržal rovnakých pravidiel vo všetkých odvetviach umenia . Povieme si, a na príkladoch Bratislavy aj ukážeme, že hoci v porovnaní s inými umeleckými slohmi trvala krátko (len takmer štvrťstoročie) a do času dejín Bratislavy zasiahla takmer nevýrazne, jej diela vďaka svojej výraznej farebnosti,  ornamentálnosti a tiež rôznorodosti zanechali však v architektúre Bratislavy výrazné a neprehliadnuteľné stopy. Dozviete sa, že aj Bratislava mala svojho „Gaudího“ a tiež akým prvenstvom sa pýši Slovensko, či čo sa nepáčilo poslancom Uhorského snemu.

cca 2,5 hodiny
peši
1, do 3, malá skupina do 9, stredná do 19, veľká skupina do 50
celoročne