| |

Priateľ dejepis

Zapoj všetky zmysly a tak sa rýchlejšie uč. Priprav sa do školy a na maturitu na miestach, kde sa priamo písali dejiny. Prehliadka Bratislavy pre všetkých, ktorí tvrdia, že tento humanitný predmet s množstvom dátumov a historických osobností a udalostí im robí starosti. Logické prepájanie udalostí, osobností a dátumov viazané na obraz z autentických miest, kde sa odohrávali dejiny.
Kapitoly z dejepisu na príklade historického vývoja Bratislavy, so zámerom naučiť, utvrdiť, zopakovať vedomosti s dejepisu na konkrétnych príkladoch vhodné tiež ako príprava k maturite. Pre 2. stupeň základných škôl, študentov stredných škôl a gymnázií, a tiež maturantov.
 
cca 3 hodiny
peši
1, do 3, malá skupina do 8,stredná skupina, veľká skupina do 40, do 50
celoročne