| |

Prehliadky Bratislavy a okolia

Najstaršia univerzita na Slovensku?
Najucelenejšia zbierka gobelínov v Európe?
Prvý let vrtuľníkom na svete?
Chcete nielen vedieť odpovede, ale aj vidieť? Že kde? No predsa v Bratislave!