| |

Dejiny nielen v malíčku

Vedomosti  nielen z dejín a nielen z Bratislavy. S prehľadom ohúrite priateľov a známych. Prehliadka Bratislavy s cieľom získať základnú prehľadnú orientáciu v etapách dejín, historických osobností a udalostí, náboženstve, umení, kultúre, či architektonických slohov. Kombinácia oblastí podľa želania. Výklad spojený s praktickými ukážkami v teréne.

cca 2 hodiny alebo podľa želania
peši
1, do 3, malá skupina do 8, stredná skupina do 19
celoročne