| |

3D vlastiveda alebo učenie zážitkom

Dobrodružné poznávanie sveta okolo seba. Príroda a ľudia Slovenska v minulosti a dnes na príkladoch z Bratislavy. Vysvetlenie základných vlastivedných a historických pojmov spôsobom logického prepojenia pojmu, času a obrazu na mieste, kde sa udalosť konala, či osobnosť žila. 
Prehliadka Bratislavy so zámerom objasniť a utvrdiť vedomosti a pojmy s vlastivedy, ale aj slovenského jazyka a čítania, či použiteľná aj pre iné vyučované predmety, ako napríklad informatika, či prírodoveda. Vhodná pre 2. až 4. ročník ZŠ. Interaktívne zapájanie žiakov a učiteľov. Rozprávanie robené formou príbehov inšpirovaných povesťami spisovateľky Márie Ďuríčkovej.
 
cca 3 hodiny
peši
stredná skupina do 19, veľká do 40,50
školský rok
Ideálne absolvovať 4x ročne, každý štvrťrok prebrať časť učiva, v rámci ponuky je aj trasa  tématicky zameraná na Devín